naar inhoud

Lessen levensbeschouwelijke vakken Leke

Juffen Nicole en Sylvie

In onze school in Leke worden er op dit moment lessen katholieke godsdienst en zedenleer georganiseerd.

Godsdienst: juf Haaike (niet op de foto)

Zedenleer: juf Katia (eerste leerkracht van links)