naar inhoud

Lessen levensbeschouwelijke vakken Leke

Juffen Nicole en Sylvie

In onze school in Leke worden er op dit moment lessen katholieke godsdienst en zedenleer georganiseerd.

Godsdienst: juf Nicole (leerkracht rechts)

Zedenleer: juf Sylvie (leerkracht midden)