naar inhoud

Schooltoelagen

De toekenning van de schooltoelage gebeurt op basis van een gezinsdossier. Het inkomen van het gezin bepaalt wie in aanmerking komt. Verder moet het kind in voldoende mate op school aanwezig geweest zijn.

De administratie voor schooltoelagen, ook gekend als ‘studiebeurzen’ wordt niet langer op school gedaan. We verwijzen graag door naar www.schooltoelagen.be en het gratis infonummer van de Vlaamse overheid: 1700

Het invul/aanvraagformulier kan je downloaden door op de link hiernaast te klikken.