naar inhoud

Afwezigheden

Zowel voor kleuters als voor leerlingen lager onderwijs is het nodig dat een kind voldoende aanwezig is om een vlotte schoolloopbaan te kunnen doorlopen.  Dit betekent ook ‘op tijd’ zijn. In de basisschool zijn ouders hiervoor verantwoordelijk.  

We vragen om afwezigheden telefonisch te melden aan de school, liefst voor 8.30u. 

Kleuters hebben geen medisch attest nodig als ze afwezig zijn. Voor kinderen die een extra jaartje in de kleuterklas blijven en intussen leerplichtig zijn tellen de regels van de lagere school. Kinderen zijn leerplichtig vanaf 1 september van het jaar waarin ze 6 jaar worden. 

In de lagere school gelden deze regels:

Bij afwezig door ziekte: Als een kind maximaal 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek is, kan een attest ingevuld en afgegeven worden door de ouders. Dit kan maximaal vier keer per schooljaar. De attesten zijn vooraan in het agenda terug te vinden en moeten bezorgd worden aan de klastitularis. In alle andere gevallen moet er een attest van een arts zijn.

Bij andere afwezigheid voor begrafenissen, huwelijken, … : Neem vooraf contact op met de directeur.

Verder zijn er nog redenen om wettelijk afwezig te mogen zijn: sportieve, culturele, revalidatie,… Neem ook hiervoor best contact op met het secretariaat.

Afwezigheden waar geen toestemming voor is worden beschouwd als ‘problematisch’.   Ook twijfelachtige attesten zien we als problematisch. Vanaf tien zulke halve dagen moeten dit gemeld worden aan het CLB.