naar inhoud

KOOGO

KOOGO staat voor Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs.

Wat?

KOOGO vzw is de Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs van het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs

Missie

Het bevorderen van de goede relatie en het partnerschap tussen ouders en school in functie van het welbevinden en de leerresultaten van leerlingen.

Wie is lid?

Alle ouderwerkingen uit scholen van het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs zijn automatisch lid.

Wat biedt KOOGO?

Gratis dienstverlening, rekening houdend met de mogelijkheden van 3 en ½ medewerkers

Kernopdrachten

  • De ouderwerking op school ondersteunen en begeleiden, vooral via ondersteunings- en begeleidingstrajecten op maat
  • Ouders en ouderwerkingen informeren en sensibiliseren via website, nieuwsflits, mailings, infosessies
  • De belangen van ouders behartigen en advies inwinnen in tal van overlegorganen, o.a. de Vlaamse Onderwijsraad, het departement Onderwijs, Lokale Overlegplatforms (LOP)
  • Vormingen, regionale informatie- en discussiesessies en gespreksavonden organiseren o.a. over inschrijvingsrecht, schoolkeuzeprocessen, ….
  • Bemiddelen in conflict of crisissituaties op school

KOOGO en diversiteit

  • Diversiteit, multiculturaliteit, interculturaliteit zijn woorden en begrippen die al jaren niet meer weg te denken zijn uit de actualiteit en de samenleving.
  • KOOGO kreeg van uit de Vlaamse overheid de opdracht om binnen haar werking ruim aandacht te hebben voor diversiteit en gelijke kansen.
  • KOOGO ondersteunt ouders om, samen met de ouderwerking, werk te maken van een goede communicatie en samenwerking met de school. Hierdoor ontstaat een aangename en positieve leer- en leefomgeving met aandacht voor de aanwezige diversiteit.

 

Meer op: www.koogo.be