naar inhoud

Schoolraad

Leden

In de schoolraad zetelen drie groepen leden: leerkrachten en ouders van de verschillende afdelingen en mensen van de lokale gemeenschap. Daarnaast sluiten ook de directies en, namens het schoolbestuur, Marc De Keyrel, schepen voor onderwijs, aan tijdens de vergaderingen.

Ouders Leerkrachten Mensen uit de lokale gemeenschap

Cedric Dewitte (Keiem)

Katrien Demaeght (Esen)

Katrien Van Acker (Leke)

Brecht Degrijse (Keiem)

Nathalie Serraris (Esen)

Tanja Pyra (Leke)

Griet Portier (Beerst)

Christa Vanparys (Keiem)

Martine Desmet (Esen)

Veerle Van de Casteele (Leke)

Maar wat bespreken wij nu precies in de schoolraad?

De schoolraad is een overlegorgaan. Tijdens deze overleggen gaat het over geplande beslissingen die personeel, ouders en leerlingen aanbelangen.

Zo bespreken we bv het schoolreglement, de criteria voor de verdeling van de lestijden en het schoolwerkplan. Daarnaast hebben we het ook over het welzijn en de veiligheid op school en de lopende en komende infrastructuurwerken.

De schoolraad kan op eigen initiatief ook advies geven aan het schoolbestuur.

Met andere woorden:

Een schoolraad heeft

  • recht op informatie vanuit het schoolbestuur
  • communicatie- en informatieplicht ten aanzien van ouders en leerlingen over hun werking
  • adviesbevoegdheid aan het schoolbestuur indien ze dit nodig vinden
  • overlegbevoegdheid