naar inhoud

Pedagogisch project Klavertje vier

kernwaarden

1. Situering van de onderwijsinstelling

Klavertje vier staat voor het gemeentelijk onderwijs van Diksmuide. Het bestaat uit vier dorpsscholen die nauw met elkaar samenwerken: Esen, Beerst, Leke en Keiem. Ze liggen in een rustige, landelijke en groene omgeving. Er is een sterke band met de dorpsgemeenschap. Dit zorgt voor kleinschaligheid, een familiale sfeer en een welkom gevoel. 

Het gemeentebestuur is ons schoolbestuur en we werken onder de koepel van OVSG. 

2. Kernwaarden

Onze school staat voor de volgende 5 kernwaarden:

  • Samenwekren
  • Plezier
  • Zelfvertrouwen
  • Kansrijk
  • Zorgen voor

3. Missie

Onze missie luidt klaar en duidelijk: Leef- en leerplezier in klavertje vier!

4. Visie

Onze school wil kinderen een warme, zorgende en veilige plek bieden om op hun tempo te groeien en te leren. 

Voor elk kind zoeken we, samen met het kind, de motivatie en de kansen om tot leren te komen. Daarbij (h)erkennen we de verschillen en de talenten van het kind. 

We werken aan een stimulerende, hedendaagse omgeving waarin we verbonden zijn met elkaar en met de wereld rondom ons. Door die omgeving af te stemmen op de leefwereld van het kind zorgen we voor betrokkenheid. 

De school laat samen met ouders, met respect voor ieders rol, kinderen ontwikkelen tot warme, krachtige en sterke mensen die positief kritisch en met een open geest de wereld tegemoet gaan. 

We willen hen een dosis (zelf)kennis en zelfvertrouwen meegeven om evenwichtig in het leven te staan. 

In klavertje vier maken we tijd om te genieten, om te vieren, om plezier te beleven. 

Klik ook op het bestand in de rechterkolom.