naar inhoud

Medicatie

EHBO

In elke afdeling is er een leerkracht die weet hoe eerste hulp toe te dienen. Kleine wondjes worden op school schoongemaakt en verbonden. Indien we het nodig vinden worden ouders gecontacteerd en worden, afhankelijk van de hoogdringendheid, de huisarts, een andere arts of de hulpdiensten gecontacteerd.

Medicatie

Als kinderen ziek worden op school, worden de ouders gecontacteerd. Wij zijn niet bevoegd om medicijnen toe te dienen. Als de arts een attest voorschrijft kunnen wij wel medicatie toedienen. 

Bij 'downloads' vind je het attest om in te vullen door de huisarts.