naar inhoud

Levensbeschouwing

We leven in een land waar iedereen op zijn manier zin mag geven aan het leven, mag geloven wat hij of zij wil en hoe dat ingevuld wordt. En dat vinden we goed. Deze visie zien we terug op school in ons aanbod aan levensbeschouwelijke vakken. Ouders kunnen vanaf het eerste leerjaar kiezen voor godsdienstonderricht van de erkende godsdiensten: Katholieke, Protestantse, Orthodoxe, Islamitische, Anglicaanse of Joodse godsdienst. (Hou er wel rekening mee dat er niet altijd een leerkracht van de gekozen godsdienst beschikbaar is). Maar er kan ook gekozen worden voor niet-confessionele zedenleer als alternatief voor godsdienstles. Als ouders op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van deze cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, dan kunnen ze vragen om een vrijstelling te krijgen. De ouders zorgen dan zelf voor opdrachten. Een vrijstelling betekent nooit dat een leerling minder tijd op school doorbrengt dan de andere kinderen.

De verschillende visies en overtuigingen kunnen ook tijdens de andere lessen aan bod komen, waarbij we altijd respectvol omgaan met elkaar en elkaars visie.