naar inhoud

Infobrochure klavertje vier

Inleiding

Geachte ouders
Geachte leerkrachten


Diksmuide is al jaren een ‘onderwijsstad’ en kent diverse vormen van opleiding voor leerlingen tot 18-19 jaar. Dit is een troef voor onze inwoners van Diksmuide, maar ook voor de naburige gemeenten.
Bovendien organiseert het stadsbestuur van Diksmuide in 4 verschillende dorpen gemeentelijk kleuteronderwijs en/of basisonderwijs. We doen hiervoor bewust zware financiële inspanningen om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen aanbieden in goed uitgeruste scholen.
We zijn ervan overtuigd dat we hierdoor een meerwaarde leveren aan deze dorpen. We proberen hiermee de dorpen en de leefgemeenschap te ondersteunen, en het verenigingsleven te stimuleren. De schoolpoort blijft een ontmoetingsplaats voor ouders en grootouders. Ook voor de jeugdverenigingen is een dorpsschool van groot belang.
Diksmuide is lid van de scholengemeenschap Strand en Polder die een aantal gemeenten van de Westhoek met gemeentelijk onderwijs samenbrengt. Hierdoor krijgen we extra ondersteuning en middelen om ons onderwijs nog beter te verzorgen.
De directie, de leerkrachten en het ondersteunend personeel zetten zich samen dagelijks in om uw kinderen te begeleiden in de maatschappij van morgen.
Ik dank iedereen die meehelpt om het gemeentelijk onderwijs te blijven promoten. Dank vooral aan de ouders die hun vertrouwen aan het gemeentelijk onderwijs geven.


Marc De Keyrel
Schepen van onderwijs

Beste kinderen
Beste ouders


Welkom op onze school!
We zijn blij dat we samen met jullie op weg kunnen gaan.
Via deze bundel willen we jullie heel wat informatie meegeven. Nog meer info vind je op www.gemeenteschooldiksmuide.be.
We willen ook enkele concrete afspraken maken voor een vlotte samenwerking.
Mochten jullie vragen hebben of bijkomende informatie willen, dan zijn jullie steeds van harte welkom.

Team klavertje vier

De brochure kan je downloaden via de link hiernaast!